שלישיית מעמדים לנר קריסטלים זהב

גדול 6888L
52×15 ס"מ

בינוני 6888M
46×15 ס"מ

קטן 6888S
39×15 ס"מ

קטגוריה