צרור שעורה ורוד

צרור שעורה המורכב מעשרה גבולים בצבע ורוד בהיר
65 ס"מ
מקט 2024