מסגרת לואי משולבת

168A
24×22 ס"מ
168B
31×31 ס"מ
168C
19×22 ס"מ